Pielęgnacja zieleni
Wzory wniosków
Komunikaty
Filmy
Kontakt
Aktualności
strona główna > Kontakt >

  Kontakt z nami  
 

 

 

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź
tel.: +48 (42) 638-47-11
fax: +48 (42) 638-47-47
e-mail: srodowisko@uml.lodz.pl, osr@uml.lodz.pl


Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa,Czwartek, Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00
Dyrekcja:


                  dyrektor Dariusz Wrzos,  tel.: +48 (42) 638-47-11

zastępca dyrektora  Michał Baryła,    tel.: +48 (42) 638-47-11dyrektor lub zastępca przyjmują interesantów:
w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godziny 14.00 do 17.00

 

 

 

 
  Podział organizacyjny  
 

 

 

Oddział Ochrony Terenów Zieleni

Oddział prowadzi sprawy z zakresu:

udzielanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów i ich przesadzanie, wymierzanie kar, wnioskowanie w sprawach ustanawiania form ochrony przyrody, prowadzenie wykazu pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, uzgadnianie utworzenia parku krajobrazowego, wyrażanie zgody na zmianę przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew, opiniowanie lokalizacji obiektów i inwestycji.

kierownik Daniela Grzegorczyk
tel.: +48 (42) 638-47-75